I samband med klubbens årsmöt lördagen 12 2016 fick TYFRI MC sin fjärde president/ordförande i och med att Anders lämnade posten på egen begäran och George valdes in och tar över med omedelbar verkan som är brukligt i TYFRI MC efter årsmötet.

Lycka till med ditt nya uppdrag George.

Anders stannar kvar i styrelsen liksom Peter, Lasse och Lennart.

Vi tackar Anders för de år han varit president!

Denise lämnar styrelsen på egen begäran, vi tackar även henne för tiden i styrelsen.

Sven som tidigare var suppleant är nu ordinarie ledamot i styrelsen.

Platsen som suppleant har Jalal tagit över. Vi välkomnar Jalal som suppleant och Sven som ny ordinarie.

Marija är kvar som suppleant.

Och som vanligt välkomnar vi våra suppleanter att vara med på samtliga styrelsemöten även om det vid ev rösträkning saknar rösträtt om samtliga ordinarie ledamöter är närvarande.

 

///Peter!

Comments are closed.

Dagens bibelord
Arkiv