För att få bli medlem kräver vi att du har haft personlig kontakt med någon av oss i styrelsen, plus att du måste ställa upp på våra stadgar.

För att bli medlem maila dina uppgifter till [email protected]

Efter att styrelsen godkänt ansökan träder medlemskapet i kraft då medlemsavgiften betalats till : TYFRI MC, Plusgiro 395890-7.

Dagens bibelord
Arkiv